Nina Åkestam

Reklamforskare på Handelshögskolan i Stockholm, författare, skribent och föreläsare